Remonttien sopimusehdot

Noudatamme kaikissa tekemissämme rakennus- ja remonttitöissä virallisia rakennusalalla yleisesti käytössä olevia sopimusehtoja. Sopimusehdot jakautuvat erikseen kuluttajille tarkoitettuihin sopimusehtoihin, joissa on painotettu kuluttajan asemaa maallikkotilaajana. Talonyhtiö- ja yritysasiakkaita taas koskevat yleiset rakennusalan sopimusehdot, joiden lähtökohta on se, että sekä tilaaja että työn toteuttaja ovat ammattilaisia.

Kuluttajasopimusehdot

Rakennusalan yleiset kuluttajasopimusehdot ovat tehneet yhdessä Rakennusteollisuus RT Ry, Kattoliitto Ry, Suomen Maalarimestariliitto Ry, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU Ry ja Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliitto Ry. Rakennusalan yleiset kuluttajasopimusehdot ovat kuluttaja-asiamiehen tarkastamat ja hyväksymät.

Kuluttajasopimusehdot jakautuvat alle 10.000 euron töitä koskeviin sopimusehtoihin ja yli 10.000 euron töitä koskeviin sopimusehtoihin.

Alle 10.000 euron remontteja koskevat kuluttaja sopimusehdot

Alle 10.000 euron arvoisissa remonteissa noudatettavat sopimusehdot ovat rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot REYS-8 1995.

Tutustu rakennusalan erikoistöitä koskeviin yleisiin sopimusehtoihin REYS-8 1995 tästä.

Yli 10.000 euron remontteja koskevat sopimusehdot

Yli 10.000 euron arvoisissa remonteissa noudatettavat sopimusehdot ovat rakennusalan yleiset kuluttajasopimusehdot RYS-9 1998.

Tutustu rakennusalan yleisiin kuluttajasopimusehtoihin RYS-9 1998 tästä.

Talonyhtiöiden ja yritysten sopimusehdot

Talonyhtiö- ja yritysasiakkaiden kanssa käytämme rakennusalan yleisiä sopimusehtoja YSE-98, jotka koskevat kaikkia urakkakokoja. Ne ovat yleisesti rakennusalalla käytössä olevat sopimusehdot ja niiden suhteen on löydettävissä esimerkiksi mahdollisissa riitatilanteissa jo valmiita ennakkoratkaisuja, jonka takia niiden käyttö verrattuna itse keksittyihin sopimusehtoihin on huomattavasti helpompaa.

Tarvittaessa voimme tehdä myös lisäyksiä tai poistaa jotain yleisistä kuluttajasopimusehdoista urakkasopimuksesta niin halutessanne.

Asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010, se toi mukanaan muutamia muutoksia huoneiston remontointiin ja kunnossapitoon, jotka käännän selkokielelle varustettuna esimerkein.

Alkuperäiseen oikeusministeriön kirjoittamaan uuteen asunto-osakeyhtiölakiin voit tutustua tästä.

Remonttisuunnitelman laatiminen

Suurin yksittäinen tavallista asunto-osakkeen omistajaa koskettava seikka uudessa asunto-osakeyhtiölaissa on velvollisuus tehdä remonttisuunnitelma remonteista, jotka vaikuttavat talon rakenteisiin. Huomattavaa tässä on, että remonttisuunnitelma on tehtävä jopa niinkin pienestä työstä kuin parketin- tai laminaatin vaihdosta.

Jos osakas laiminlyö velvollisuutensa huolehtia siitä, että remontoinnissa noudatetaan hyvää rakennustapaa, on se pahimmillaan velvoitettu vahingon korvauksiin talonyhtiölle ja korjaamaan remonttinsa aiheuttamat vahingot.

Oikeus korvaukseen remontista, joka hyödyttää talonyhtiötä

Aiemmasta laista poiketen nyt lakiin on kirjattu, että jos asunto-osakkeen haltija on jo teettänyt asunnossaan jonkin remontin kotonaan, minkä talonyhtiö päättää toteuttaa koko talonyhtiölle on hän oikeutettu saamaan saman suuruisen korvauksen.

Helppo esimerkki tästä on esimerkiksi, jos asukas teettää kylpyhuoneremontin ja samalla kylpyhuoneesta uusitaan jo vanhat viemäri- ja vesiputket. Tämän jälkeen talonyhtiö päättää putkiremontista niin asukas on tällöin oikeutettu samaan alennusta putkiremontista kylpyhuoneen uusimisen ja siinä olevien putkien ja viemärien verran. Tällöinhän maksaa vain osuutensa talonyhtiön nousuputkista ja viemäröinnistä.

Talonyhtiöllä velvollisuus pitää kirjaa remonteista

Uuden lain myötä on talonyhtiöllä velvollisuus pitää kirjanpitoa kaikista eri huoneistoissa toteutettavista remonteista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että isännöitsijä tallettaa remonttisuunnitelma ja valvontaraportit eri huoneistoissa tehdyistä remonteista niin, että niitä voidaan jälkeenpäin tarkastaa ja todeta mitä on tehty ja miten.

Osakkaalle velvollisuus huolehtia huoneiston kunnossapidosta

Uuden lain mukaan osakkaalla on velvollisuus huolehtia, että hänen hallussaan oleva huoneisto pysyy kunnossa. Törkeä laiminlyönti saattaa johtaa jopa vahingonkorvausvelvollisuuteen kuten jos jättää ilmoittamatta vesivahingosta välittömästi sen havaittuaan.

Muita tärkeitä ilmoituskohteita ovat esimerkiksi vuotava wc-istuin tai rikkoutunut hana erityisesti talonyhtiön vastuulla olevien rakennusosien vahingoittuminen on tärkeää ilmoittaa eteenpäin kuten juuri vesikalusteet, kantavat rakenteet, sähköjärjestelmä, ilmanvaihto ja ulkoseinät.

 Kotitalousvähennys

Saat kaikista suorittamistamme remonteista kotitalousvähennystä 45% työn osuudesta (vuonna 2014). Maksimi summa kotitalousvähennykselle on 2.400€/v henkilöä kohden, pariskunta voi siis saada vuodessa 4.800 euroa kotitalousvähennystä ja mikäli remontti jaetaan kahdelle vuodelle voi kokonaisvähennyksen määrän nostaa 9.600 euroon.

Tämä onnistuu esimerkiksi sillä, että aloitamme remontin joulukuussa ja lopetamme tammikuussa, jonka jälkeen teemme kaksi laskua remontista joista toinen koskee joulukuussa toteutettua remontin osuutta ja toinen tammikuussa toteutettua remontin osuutta. Kotitalousvähennyksessä on 100 euron omavastuuosuus, minkä ylittävältä osalta kotitalousvähennys lasketaan.

Miten haet kotitalousvähennystä?

Me annamme sinulle remontin valmistuttua kuitin, josta selviää työn osuus ja materiaalin osuus remontissasi. Tämän jälkeen vain ilmoitat verottajalle tämän työn osuuden ja verottaja laskee automaattisesti vähennyksen. Saat tällöin kotitalousvähennyksesi takaisin seuraavan vuoden veron palautuksissa tai vaihtoehtoisesti voit pienentää tuloveroprosenttiasi jo tänä vuonna ja saada kotitalousvähennyksen sitä kautta heti hyötykäyttöösi.

Esimerkkilaskelmia kotitalousvähennyksestä

Väliseinän rakentaminen

  • Materiaalit 600€
  • Työ 2.000€
  • Kokonaishinta 2.600€
  • Sinä maksat 600€ + 100€ omavastuun + 55% x 1.900€ = 1.745€

Huoneistoremontti

  • Materiaalit 9.000€
  • Työ 17.000€
  • Kokonaishinta 26.000€
  • Pariskunta maksaa yhteensä 21.200€

Tilaajavastuulaki

Rakennusalan töiden tilaamista sääntelemään on säädetty tilaajavastuulaki. Se ei sinänsä kosketa tavallista kotiremontin tarvitsijaa, koska tilaajavastuulaki koskee vain tilaajia, jotka ovat joko yrityksiä tai julkisoikeudellisia yhteisöjä.

Toteuttamissaan remonteissa JokaRak Oy noudattaa tilaajavastuulakia käyttämiensä aliurakoitsijoiden osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että varmistamme aina, että aliurakoitsijammekin hoitavat yhteiskunnalliset velvoitteensa kuten verojen maksun, eläkevakuutusmaksut ja toimintansa vastuuvakuutusmaksut ajallaan.

Me pyrimme omalta osaltamme puhdistamaan rakennusalaa harmaasta taloudesta ja hoitamaan asiamme esimerkillisesti.

Jaa tämä sivu